Obniżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z uchwałą nr XXXVII/672/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 maja 2017r. ulega obniżeniu opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi z kwoty 14,00 zł. na kwotę 12,00 zł./m-c/za osobę.

PÓŁKOLONIE LETNIE W KLUBIE "POKOLENIE"

Jak co roku, w okresie wakacyjnym Klub "Pokolenie" Chorzowskiej spółdzielni mieszkaniowej, zorganizował półkolonie dla najmłodszych.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Urząd Miasta Chorzów
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

w związku z planowanym uroczystym otwarciem po remoncie boiska sportowego na osiedlu IRYS
organizują dnia 18.08.2017r

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

o nagrodę rzeczową ChSM w kategorii wiekowej od 13 – 17 lat

Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest zgoda rodziców /w formie przygotowanego druku oświadczenia/

Zgłoszenia przyjmowane będą do 11.08.2017 w siedzibie Administracji „Centrum” przy ul. Krasickiego 7a w godzinach urzędowania:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00-15:00,
  • środa 7:00 – 17:00,
  • piątek 7:00 – 13:00

Zapraszamy

WARSZTATY KULINARNE W CHSM

W klubie Pokolenie Chorzowskiej spółdzielni mieszkaniowej 13 lipca miały miejsce warsztaty kulinarne w ramach półkolonii dla najmłodszych.

Wyróżnienie dla ChSM

Czasopismo branżowe „Domy Spółdzielcze” w corocznie organizowanym ogólnopolskim rankingu spółdzielni mieszkaniowych ponownie wysoko oceniło osiągnięcia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tegorocznej, siódmej już edycji rankingu spółdzielni mieszkaniowych, Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa znalazła się w gronie wyróżnionych. Na uroczystym podsumowaniu rankingu w dniach 12-13 lipca 2017r. odbywającym się na Zamku w Rynie nagrodę w imieniu naszej Spółdzielni odebrali Prezes – Grzegorz Gowarzewski oraz Członek Zarządu – Małgorzata Aksamska.

XV Piknik Osób Niepełnosprawnych w Podlesicach

Jubileuszowa, XV edycja Pikniku Osób Niepełnosprawnych odbyła się w Podlesicach 10 czerwca br. uczestniczyła w nim także reprezentacja niepełnosprawnych spółdzielców z Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z opiekunami. Metę zorganizowano w ośrodku Gościniec Jurajski na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Przygotowano szereg atrakcji dla uczestników. Był program artystyczny, poczęstunek, elementy dogoterapii i zajęcia rekreacyjne a także drobne upominki dla wszystkich.

Subskrybuj zawartość

Chorzowska Spłdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kopalniana 4a | www.chsm.com.pl | tel. 32-241-05-28 | webmaster