P R Z E T A R G

U W A G A

OD 01-09-2015r. ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA KREDYTÓW
-NOWY PROGRAM-
„Mieszkanie dla młodych”

PYTAJ W BANKU

 

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie,  ul. Kopalniana 4a

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali  mieszkalnych:

 

    pow. użytkowa  wartość rynkowa  
1. ul. dra I. Nowaka 5/12 32,70 m2 69 000,00 zł RZUT
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, II piętro, ogrzewanie centralne, pomieszczenie przynależne – piwnica 1,90 m²
2. ul. Ks. J. Gałeczki 40/93 (wpłynęła oferta członka oczekującego) 46,80 m2 122 000,00 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, VI piętro, ogrzewanie centralne
3. ul. Ks. J. Gałeczki 43/34 46,80 m2 108 000,00 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, III piętro, ogrzewanie centralne
4. ul. Św. Anny 19/2 50,80 m2 110 000,00 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, parter, ogrzewanie centralne
5. ul. Wiosenna 8/15 37,90 m2 88 000,00 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia bez okna, łazienka z wc, III piętro, ogrzewanie centralne
6. ul. Dyrekcyjna 2/13 95,80 m2 78 000,00 zł RZUT
3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, pom. gosp., IV piętro, ogrzewanie piecowe
7. ul. Barska 6/7 43,10 m2 36 700,00 zł RZUT
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, III piętro, ogrzewanie piecowe
8. ul. Barska 2/1 45,40 m2 38 700,00 zł RZUT
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, parter, ogrzewanie etażowe
9. ul. Barska 8/7 39,50 m2 29 500,00 zł RZUT
1 pokój, kuchnia, łazienka, wc, III piętro, ogrzewanie piecowe
10. Plac Mickiewicza 1/4 55,80 m2 64 000,00 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, I piętro, ogrzewanie piecowe
11. Plac Mickiewicza 2/8 62,50 m2 79 000,00 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, III piętro, ogrzewanie piecowe
12. ul. Gen. H. Dąbrowskiego 66/3 117,00 m2 139 000,00 zł RZUT
4 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, pom. gosp., I piętro, ogrzewanie piecowe
13. ul. Gen. H. Dąbrowskiego 62A/2 47,00 m2 47 000,00 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, parter, ogrzewania brak
14. ul. Gen. H. Dąbrowskiego 8/1A   stan deweloperski 66,90 m2 153 900,00 zł RZUT
3 pokoje z aneksem kuchennym, łazienka z wc, parter, ogrzewanie centralne
15. ul. Grunwaldzka 1/2 56,60 m2 125 000,00 zł RZUT
3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, I p, ogrzewanie centralne
16. ul. Rycerska 10/15 34,20 m2 55 000,00 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, IV piętro, ogrzewanie centralne

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali mają członkowie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych w Spółdzielni potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umów o ustanowienie i przeniesienie własności tych lokali

 

W przypadku braku ofert ze strony członków oczekujących na ww. lokale zostanie rozstrzygnięty przetarg otwarty, na który może złożyć ofertę każda zainteresowana osoba.

 

Mieszkania można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami:

  • poz. 1 - przy ul. J. Lompy 11 tel. 32- 241-59-83 lub 32- 246-04-55
  • poz. 2 do 5 - ul. Ks. J. Gałeczki 41 tel. 32- 241-95-62 lub 32- 241-98-13
  • poz. 6 - przy ul. Strzybnego 4, tel. 32 246-12-84 lub 32 246-46-12
  • poz. 7 do 16 - przy ul. Krasickiego 7a, tel. 32 241-35-97 lub 32 241-41-16

Termin składania ofert:

  • Członkowie oczekujący ChSM do 25-11-2015r. do godz. 17:00
  • Pozostałe osoby do 26-11-2015 r. do godz. 15:00

Regulamin określający warunki przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl

 

Otwarcie ofert dotyczących nabycia mieszkań, których nie wskazali członkowie oczekujący nastąpi w dniu 27-11-2015r.  o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni, p. nr 28.

 

Oferty należy składać w Dziale Członkowsko - Mieszkaniowym Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a.

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 32 2415-208, w. 301, 304

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu bez podania przyczyn.

Chorzów, 10-11-2015r.

Chorzowska Spłdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kopalniana 4a | www.chsm.com.pl | tel. 32-241-05-28 | webmaster