P R Z E T A R G

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie,  ul. Kopalniana 4a

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali  mieszkalnych:

 

    pow. użytkowa  wartość rynkowa  
1. ul. M. Wolskiego 13/10 53,10 m2 106.000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, III p., co
2. ul. Św. Kingi 14A/6 46,40 m2 118.000 zł RZUT
3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, I p., co
3. ul. Karpacka 9/1 51,70 m2 48.000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, parter, piece
4. ul. Kaliny 62/25 36,30 m2 61.000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, II piętro, piece
5. ul. Farna 17/3 102,40 m2 181.136 zł RZUT
3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, pom. gosp.,I piętro, piece
6. ul. Karpacka 23/5 46,50 m2 120.000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, I piętro, co
7. ul. Dyrekcyjna 2/13 95,80 m2 118.000 zł RZUT
3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, IV piętro, piece
8. ul. Dyrekcyjna 4/12 61,40 m2 135.000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc na korytarzu, III piętro, ogrzewanie gazowe
9. ul. Barska 6/7 43,10 m2 55.000 zł RZUT
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, III piętro, piece
10. ul. Barska 2/1 45,40 m2 55.825 zł RZUT
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, parter, ogrzewanie etażowe
11. Plac Mickiewicza 1/4 55,80 m2 125.000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, I piętro, piece
12. ul. Gen. H. Dąbrowskiego 66/3 117,00 m2 216.000 zł RZUT
4 pokoje, kuchnia, łazienka z wc , pom. gosp., I piętro, piece
13. ul. ks. A. Kordeckiego 7/3 61,70 m2 106.000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, I piętro, co
14. ul. Krzywa 43/8 33,30 m2 77.000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, II piętro, co

 


Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali mają członkowie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych w Spółdzielni potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umów o ustanowienie i przeniesienie własności tych lokali.

 

W przypadku braku ofert ze strony członków oczekujących na ww. lokale zostanie rozstrzygnięty przetarg otwarty, na który może złożyć ofertę każda zainteresowana osoba.

 

Mieszkania można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami:

  • poz. 1 do 2 - przy ul. Lompy 11, tel. 32- 241-59-83 lub 32- 246-04-55
  • poz. 3 do 8 - przy ul. Strzybnego 4, tel. 32 246-12-84 lub 32 246-46-12
  • poz. 9 do 13 - przy ul. Krasickiego 7a, tel. 32 241-35-97 lub 32 241-41-16
  • poz. 14 - przy ul. Gałeczki 41, tel. 32- 241-95-62 lub 32- 241-98-13

Termin składania ofert:

  • Członkowie oczekujący ChSM do 23-07-2014r. do godz. 17:00
  • Pozostałe osoby do 30-07-2014 r. do godz. 17:00

Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni, p. nr 13 oraz na stronie internetowej: www.chsm.com.pl

 

Otwarcie ofert dotyczących nabycia mieszkań, których nie wskazali członkowie oczekujący nastąpi w dniu 01-08-2014r.  o godz.9:00 w siedzibie Spółdzielni, p. nr 28.

 

Oferty należy składać w Dziale Członkowsko - Mieszkaniowym Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a.

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 32 2415-208, w. 301, 302, 303

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu bez podania przyczyn.

Chorzów, 30-06-2014r.

Chorzowska Spłdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kopalniana 4a | www.chsm.com.pl | tel. 32-241-05-28 | webmaster