P R Z E T A R G

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie,  ul. Kopalniana 4a

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali  mieszkalnych:

 

    pow. użytkowa  wartość rynkowa  
1. ul. M. Wolskiego 13/10 53,10 m2 106.000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, III p., co
2. ul. Gwarecka 55/18 34,40 m2 67.000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia bez okna, łazienka z wc, III piętro, c.o.
3. ul. Kaliny 62/25 36,30 m2 61.000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia bez okna, łazienka z wc, II piętro, ogrzewanie piecowe
4. ul. Farna 17/3 102,40 m2 181.136 zł RZUT
3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, pom. gosp., I piętro, ogrzewanie piecowe
5. ul. Karpacka 23/5 46,50 m2 120.000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, I piętro, co
6. ul. Dyrekcyjna 2/13 95,80 m2 118.000 zł RZUT
3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, pom. gosp., IV piętro, ogrzewanie piecowe
7. ul. Dyrekcyjna 4/12 61,40 m2 135.000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc na korytarzu, III piętro, ogrzewanie gazowe
8. ul. Ks. Wł. Opolskiego 1/85 51,80 m2 143.000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, VIII piętro, c.o.+ pom. przynależne o pow. 3,40 m2
9. ul. Barska 6/7 43,10 m2 55.000 zł RZUT
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, III piętro, ogrzewanie piecowe
10. ul. Barska 2/1 45,40 m2 54.000 zł RZUT
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, parter, ogrzewanie etażowe
11. Plac Mickiewicza 1/4 55,80 m2 125.000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, I piętro, ogrzewanie piecowe
12. ul. Gen. H. Dąbrowskiego 66/3 117,00 m2 216.000 zł RZUT
4 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, pom. gosp., I piętro, ogrzewanie piecowe
13. ul. Gen. H. Dąbrowskiego 62A/2 47,00 m2 74.000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, parter, ogrzewania brak
14. ul. ks. A. Kordeckiego 7/3 61,70 m2 106.000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, I piętro, c.o.
15. ul. ks. A. Kordeckiego 7A/14 52,70 m2 94.000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, III piętro, c.o.

 


Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali mają członkowie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych w Spółdzielni potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umów o ustanowienie i przeniesienie własności tych lokali.

 

W przypadku braku ofert ze strony członków oczekujących na ww. lokale zostanie rozstrzygnięty przetarg otwarty, na który może złożyć ofertę każda zainteresowana osoba.

 

Mieszkania można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami:

  • poz. 1 do 2 - przy ul. Lompy 11, tel. 32- 241-59-83 lub 32- 246-04-55
  • poz. 3 do 7 - przy ul. Strzybnego 4, tel. 32 246-12-84 lub 32 246-46-12
  • poz. 8 do 15 - przy ul. Krasickiego 7a, tel. 32 241-35-97 lub 32 241-41-16

Termin składania ofert:

  • Członkowie oczekujący ChSM do 24-09-2014r. do godz. 17:00
  • Pozostałe osoby do 01-10-2014 r. do godz. 17:00

Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni, p. nr 13 oraz na stronie internetowej: www.chsm.com.pl

 

Otwarcie ofert dotyczących nabycia mieszkań, których nie wskazali członkowie oczekujący nastąpi w dniu 03-10-2014r.  o godz.9:00 w siedzibie Spółdzielni, p. nr 28.

 

Oferty należy składać w Dziale Członkowsko - Mieszkaniowym Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a.

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 32 2415-208, w. 301, 302, 303

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu bez podania przyczyn.

Chorzów, 02-09-2014r.

Chorzowska Spłdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kopalniana 4a | www.chsm.com.pl | tel. 32-241-05-28 | webmaster