P R Z E T A R G

U W A G A

OD 01-09-2015r. ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA KREDYTÓW
-NOWY PROGRAM-
„Mieszkanie dla młodych”

PYTAJ W BANKU

 

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie,  ul. Kopalniana 4a

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali  mieszkalnych:

 

    pow. użytkowa  wartość rynkowa  
1. Plac Mickiewicza 2/8 62,50 m2 79 000,00 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, 3 piętro, ogrzewanie piecowe
2. ul. J. Ryszki 57/54 32,90 m2 98 000,00 zł RZUT
1 pokój, kuchnia bez okna, łazienka z wc, V piętro, ogrzewanie centralne
3.

ul. ks. J. Czempiela 57/2

toczy się postepowanie administracyjne o wymeldowanie osób

43,90 m2 98 000,00 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, parter, ogrzewanie centralne
4. ul. Brzozowa 16/7 59,00 m2 155 000,00 zł RZUT
4 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, II piętro, ogrzewanie centralne

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali mają członkowie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych w Spółdzielni potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umów o ustanowienie i przeniesienie własności tych lokali.

 

W przypadku braku ofert ze strony członków oczekujących na ww. lokale zostanie rozstrzygnięty przetarg otwarty, na który może złożyć ofertę każda zainteresowana osoba.

 

Mieszkania można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami:

  • poz. 1  - przy ul. Krasickiego 7a, tel. 32 241-35-97 lub 32 241-41-16
  • poz. 2 - ul. Ks. J. Gałeczki 41 tel. 32- 241-95-62 lub 32- 241-98-13
  • poz. 3,4 - przy ul. Strzybnego 4, tel. 32 246-12-84 lub 32 246-46-12

Termin składania ofert:

  • Członkowie oczekujący ChSM do 04-07-2016r. do godz. 15:00
  • Pozostałe osoby do 06-07-2016 r. do godz. 17:00

Regulamin określający warunki przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl

 

Otwarcie ofert dotyczących nabycia mieszkań, których nie wskazali członkowie oczekujący nastąpi w dniu 08-07-2016r.  o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni, p. nr 28.

 

Oferty należy składać w Dziale Członkowsko - Mieszkaniowym Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a.

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 32 2415-208, w. 301, 302, 304

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu bez podania przyczyn.

Chorzów, 21-06-2016r.

Chorzowska Spłdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kopalniana 4a | www.chsm.com.pl | tel. 32-241-05-28 | webmaster