P R Z E T A R G

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie,  ul. Kopalniana 4a

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali  mieszkalnych:

 

    pow. użytkowa  wartość rynkowa  
1. ul. dra I. Nowaka 5/27 49,70 m2 103 000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, V piętro, c.o.+ pom. przynależne o pow. 3,00 m2
2. ul. Farna 17/3 102,40 m2 103 000 zł RZUT
3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, pom. gosp., I piętro, ogrzewanie piecowe
3. ul. Karpacka 23/5 46,50 m2 93 000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, I piętro, co
4. ul. Dyrekcyjna 2/13 95,80 m2 78 000 zł RZUT
3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, pom. gosp., IV piętro, ogrzewanie piecowe
5. ul. Ks. Wł. Opolskiego 1/85 51,80 m2 109 000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, VIII piętro, c.o.+ pom. przynależne o pow. 3,40 m2
6. ul. Barska 6/7 43,10 m2 50 000 zł RZUT
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, III piętro, ogrzewanie piecowe
7. ul. Barska 2/1 45,40 m2 48 000 zł RZUT
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, parter, ogrzewanie etażowe
8. ul. Barska 8/7 39,50 m2 45 000 zł RZUT
1 pokój, kuchnia, łazienka, wc, III piętro, ogrzewanie piecowe
9. Plac Mickiewicza 1/4 55,80 m2 92 000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, I piętro, ogrzewanie piecowe
10. ul. Gen. H. Dąbrowskiego 66/3 117,00 m2 192 000 zł RZUT
4 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, pom. gosp., I piętro, ogrzewanie piecowe
11. ul. Gen. H. Dąbrowskiego 62A/2 47,00 m2 63 000 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, parter, ogrzewania brak
12. ul. Gen. H. Dąbrowskiego 8/1A 66,90 m2 171 000 zł RZUT
3 pokoje z aneksem kuchennym, łazienka z wc, parter, ogrzewanie centralne
13. ul. Gen. H. Dąbrowskiego 8/1B 67,10 m2 171 000 zł RZUT
3 pokoje z aneksem kuchennym, łazienka z wc, parter, ogrzewanie centralne
14. ul. Miechowicka 2/1 45,40 m2 94 000 zł RZUT
3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, parter, ogrzewanie centralne

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali mają członkowie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych w Spółdzielni potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umów o ustanowienie i przeniesienie własności tych lokali

 

W przypadku braku ofert ze strony członków oczekujących na ww. lokale zostanie rozstrzygnięty przetarg otwarty, na który może złożyć ofertę każda zainteresowana osoba.

 

Mieszkania można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami:

  • poz. 1  - przy ul. Lompy 11, tel. 32- 241-59-83 lub 32- 246-04-55
  • poz. 2 do 4 - przy ul. Strzybnego 4, tel. 32 246-12-84 lub 32 246-46-12
  • poz. 5 do 14 - przy ul. Krasickiego 7a, tel. 32 241-35-97 lub 32 241-41-16

Termin składania ofert:

  • Członkowie oczekujący ChSM do 25-05-2015r. do godz. 15:00
  • Pozostałe osoby do 27-05-2015 r. do godz. 17:00

Regulamin określający warunki przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl

 

Otwarcie ofert dotyczących nabycia mieszkań, których nie wskazali członkowie oczekujący nastąpi w dniu 29-05-2015r.  o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni, p. nr 28.

 

Oferty należy składać w Dziale Członkowsko - Mieszkaniowym Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a.

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 32 2415-208, w. 301, 302, 304

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu bez podania przyczyn.

Chorzów, 07-05-2015r.

Chorzowska Spłdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kopalniana 4a | www.chsm.com.pl | tel. 32-241-05-28 | webmaster