P R Z E T A R G

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie,  ul. Kopalniana 4a

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych:

 

    pow. użytkowa  wartość rynkowa  
1. ul. Farna 11/7 72,60 m2 105 000,00 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, II piętro, ogrzewanie piecowe
2. ul. Kaliny 76/37 36,30 m2 75 000,00 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia bez okna, łazienka z wc, przedpokój, IV piętro, ogrzewanie piecowe
3. ul. Kochłowicka 17/14 51,00 m2 129 000,00 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, V piętro, ogrzewanie centralne
4. ul. ks. A. Kordeckiego 7A/11 54,60 m2 113 000,00 zł RZUT
3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, II piętro, ogrzewanie centralne
5. ul. J. Ryszki 45/8 35,90 m2 117 000,00 zł RZUT
1 pokój, kuchnia bez okna, łazienka z wc, przedpokój, III piętro, ogrzewanie centralne

 

Mieszkania można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami:

  • poz. 1 - 3 przy ul. ks. A. Strzybnego 4 tel. 32 - 246-12-84 lub 32- 246-46-12
  • poz. 4  przy ul. ks. bpa I. Krasickiego 7A tel. 32- 241-35-97 lub 32- 241-41-16
  • poz. 5 przy ul. ks. J. Gałeczki 41 tel. 32- 241-95-62 lub 32- 241-98-13

Termin składania ofert do 22-11-2017 r. do godz. 17:00.

 

Oferty należy składać w Dziale Członkowsko - Mieszkaniowym Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-11-2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 28.

 

 

Regulamin określający warunki przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 32 2415-208, wew. 301, 302,304.

 

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.

Chorzów, 30-10-2017r.

 

Chorzowska Spłdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kopalniana 4a | www.chsm.com.pl | tel. 32-241-05-28 | webmaster