P R Z E T A R G

U W A G A

OD 01-09-2015r. ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA KREDYTÓW
-NOWY PROGRAM-
„Mieszkanie dla młodych”

PYTAJ W BANKU

 

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie,  ul. Kopalniana 4a

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali  mieszkalnych:

 

    pow. użytkowa  wartość rynkowa  
1.

ul. Cieszyńska 18/11

38,30 m2 85 000,00 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, III piętro, ogrzewanie centralne

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali mają członkowie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych w Spółdzielni potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umów o ustanowienie i przeniesienie własności tych lokali.

 

W przypadku braku ofert ze strony członków oczekujących na ww. lokale zostanie rozstrzygnięty przetarg otwarty, na który może złożyć ofertę każda zainteresowana osoba.

 

Mieszkanie można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracją przy ul. J.Lompy 11 tel. 32 241-59-83 lub 32- 246-04-55

 

Termin składania ofert:

  • Członkowie oczekujący ChSM do 04-04-2017r. do godz. 15:00
  • Pozostałe osoby do 05-04-2017 r. do godz. 17:00

 

Oferty należy składać w Dziale Członkowsko - Mieszkaniowym Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A.

 

W przypadku braku ofert członków oczekujących, otwarcie ofert złożonych przez pozostałe osoby nastąpi w dniu 07-04-2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 28.

 

Regulamin określający warunki przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 32 2415-208, w. 301, 302, 304

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu bez podania przyczyn.

Chorzów, 10-03-2017r.

Chorzowska Spłdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kopalniana 4a | www.chsm.com.pl | tel. 32-241-05-28 | webmaster