P R Z E T A R G

U W A G A

OD 01-09-2015r. ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA KREDYTÓW
-NOWY PROGRAM-
„Mieszkanie dla młodych”

PYTAJ W BANKU

 

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie,  ul. Kopalniana 4a

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali  mieszkalnych:

 

    pow. użytkowa  wartość rynkowa  
1. ul. Różana 2/43 25,70 m2 72 000,00 zł RZUT
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, XIII piętro, ogrzewanie centralne
2. ul. Astrów 16/38 25,90 m2 73 000,00 zł RZUT
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, IX piętro, ogrzewanie centralne
3. Plac Mickiewicza 2/8
toczy się postępowanie administracyjne o wymeldowanie osób
62,50 m2 79 000,00 zł RZUT
2 pokoje, kuchnia z wydzielonym pomieszczeniem gospodarczym, łazienka z wc, III piętro, ogrzewanie piecowe

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali mają członkowie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych w Spółdzielni potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umów o ustanowienie i przeniesienie własności tych lokali

 

W przypadku braku ofert ze strony członków oczekujących na ww. lokale zostanie rozstrzygnięty przetarg otwarty, na który może złożyć ofertę każda zainteresowana osoba.

 

Mieszkania można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami:

  • poz. 1 do 2 - ul. Ks. J. Gałeczki 41 tel. 32- 241-95-62 lub 32- 241-98-13
  • poz. 3 - przy ul. Krasickiego 7a, tel. 32 241-35-97 lub 32 241-41-16

Termin składania ofert:

  • Członkowie oczekujący ChSM do 17-02-2016r. do godz. 17:00
  • Pozostałe osoby do 18-02-2016 r. do godz. 15:00

Regulamin określający warunki przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl

 

Otwarcie ofert dotyczących nabycia mieszkań, których nie wskazali członkowie oczekujący nastąpi w dniu 19-02-2016r.  o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni, p. nr 28.

 

Oferty należy składać w Dziale Członkowsko - Mieszkaniowym Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a.

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 32 2415-208, w. 301, 304

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu bez podania przyczyn.

Chorzów, 09-02-2016r.

Chorzowska Spłdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kopalniana 4a | www.chsm.com.pl | tel. 32-241-05-28 | webmaster