Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4A

oferuje lokale użytkowe do wynajęcia - stan na dzień 12 stycznia 2018 r.

 

Lp. Adres lokalu Powierzchnia /m²/ Położenie
1. Stalmacha 7 lok. I 83,10 budynek wielorodzinny - parter
2. Dąbrowskiego 64A lok. II 16,00 budynek wielorodzinny - parter
3. Księcia Wł. Opolskiego 11 lok. III 131,00 budynek wielorodzinny - parter
4. Księcia Wł. Opolskiego 7 lok. V 95,00 budynek wielorodzinny - parter
5. 3-go Maja 117 15,00 budynek wielorodzinny – piwnica 
(wejście do lokalu z zewnątrz budynku)
6. Łagiewnicka 118 21,70 budynek wielorodzinny – piwnica 
(wejście do lokalu z zewnątrz budynku)

Stawka za najem lokali uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

poz.   1-4       - administracja MA-3 przy ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A    tel. 32 / 241 35 97 lub 32 / 241 41 16,
poz.   5-6       - administracja MA-1 przy ul. J. Lompy 11                          tel. 32 / 241 59 83 lub 32 / 246 04 55.
 

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel. 32 / 241 52 08 wew. 301-305.